วิสัยทัศน์ / Vission
ฝ่ายบริหารทุกคน ได้เล็งเห็นความสำคัญในธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่ได้จัดตั้งขึ้นมา และเพื่อให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้าและผู้ประกอบการต้องการ กล่าวคือ ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่สำคัญของลูกค้าในแต่ละประเภท โดยต้องรักษาและคงไว้ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ลูกค้าคาดหมายอย่างสมบูรณ์สูงสุด

พันธกิจ  / Mission

       ภารกิจที่สำคัญของบริษัท จะเป็นไปได้และประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องกำหนดภารกิจที่มีความเป็นไปได้ และนำมาปฏิบัติคือ
2.1 การสรรหาพนักงานรปภ. จำต้องกำหนดคุณสมบัติพนักงานที่สำคัญ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯ
      2.1.1 เป็นชายหรือหญิง ที่รักงานรักษาความปลอดภัย อายุ 18-60 ปี
      2.1.2 สัญชาติไทย ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่ขัดต่อกฎหมาย สุขภาพแข็งแรงพร้อมทำหน้าที่
      2.1.3 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
      2.1.4 มีใบอนุญาตและผ่านการอบรมงานรักษาความปลอดภัยก่อนปฏิบัติหน้าที่
      2.1.5 พนักงานใช้แอปพลิเคชัน ไลท์ ได้ในระดับที่เหมาะสม

2.2 อบรมพนักงานก่อนทำหน้าที่ พนักงานถือว่าเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน สามารถทำหน้าที่ได้ในแต่ภาคธุรกิจตามที่ลูกค้ากำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ทุกครั้ง
      2.2.1 อบรมด้านการทำความเคารพลูกค้าและผู้ติดต่อประสานงานการติดต่อ ได้อย่างสุภาพและเข้มแข็ง
      2.2.2 อบรมด้านการแลกบัตรหรือใบผ่านเข้าพื้นที่ควบคุม/บันทึกข้อมูลการเข้าทั้งรถยนต์และบุคคลลงสมุดฯ
      2.2.3 อบรมด้านการจราจรจัดรถเข้าและออกได้อย่างปลอดภัยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
      2.2.4 อบรมด้านดับเพลิง และ บรรเทาสาธารณภัย การใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิงได้ถูกต้อง
      2.2.5 อบรมด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น
      2.2.6 อบรมด้านการเดินเท้าพื้นที่ควบคุม หรือ แสกนพื้นที่ ใช้หลักป้องกันและปราบปราม
      2.2.7 อบรมแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ เช่น เพลิงไหม้ ,โจรกรรม ,การรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนหลัง

การควบคุมกระบวนการทำงาน/Control process

1. ให้มีระบบการทำงานตั้งแต่เริ่มโดยใช้แอปพลิเคชัน ไลน์หรืออื่น ๆโดยให้พนักงานปฏิบัติ ให้ไลน์กลุ่มให้ลูกค้ามีส่วนร่วมตรวจสอบ เสนอแนะต่อการทำงานเป็นเรียลไทม์ ทีมงานมีหัวหน้าทีม ส่วนกลางทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการทำงานรปภ.ได้ตลอด 24 ชม.พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือรปภ.ทั้งหมดทุกพื้นที่
2. มีหัวหน้ารปภ.ทำหน้าที่ วิ่งตรวจสอบจุดทำงานของรปภ.ตลอดเวลา หรือ ตามที่ลูกค้ากำหนด เน้นปรับปรุงและแก้ไข ให้การช่วยเหลือรปภ.
3. ลูกค้าที่ไม่พอใจกับผลปฏิบัติหน้าที่รปภ.ในพื้นที่สามารถแจ้งเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงพื้นที่ตามที่ลูกค้าประสงค์ได้ทันทีหรือเร่งด่วนฉุกเฉิน
4. บริษัท และ ทีมบริหาร จะมีเบอร์โทร ติดต่อ เร่งด่วนได้ตลอด 24 ชม.สำหรับลูกค้าที่ให้คำแนะนำติชม
5. ลูกค้าสามารถเพิ่มอุปกรณ์พิเศษ ในการควบคุมกระบวนการทำงานรปภ.เพิ่มเติม เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ เครื่องเดินสแกนจุดตามเวลา หรืออื่นๆ ฯลฯ


ประเภทงานให้บริการ 
1. คอนโด เคหะ โรงแรม หมู่บ้าน บ้านที่อยู่อาศัยผู้บริหาร อื่นๆ
2. โรงงานผลิต โกดังเก็บสินค้า สำนักงานออฟฟิศ ตลาดสด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ก่อสร้าง ฯลฯ
ติดต่อเรา

โทร :  086-3926979086-7883515

E-mail : surasak.thai05@gmail.com

ID Line : 0867883515ทำไมต้องเลือกเรา รปภ บริษัทรักษาความปลอดภัย

        1. ทีมฝ่ายบริหาร อยู่กับสถานประกอบการต่างๆ ในระดับบริษัทข้ามชาติ บริษัทมหาชน บริษัท ขนาดเล็กและใหญ่ร่วมงานกับบริษัทรักษาความปลอดภัย ทุกประเภท ทราบความต้องการของทุกหน่วยงาน  ทุกระดับเป็นอย่างดีสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในทุกเรื่อง มาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี

        2. รปภ บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัด มุ่งเน้น การอบรม สร้างพนักงานรักษาความปลอดภัย อย่างมืออาชีพให้พนักงานตระหนักในหน้าที่ มีวินัย  ยึดมั่นคำสัญญา 

        3. รปภ บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัด มุ่งเน้นให้ฝ่ายบริหารเข้าพบลูกค้าเพื่อทราบความต้องการ  ของลูกค้า และ นำมาแก้ไขปรับปรุง โดยฝ่ายบริหาร


รปภ (บริษัท รปภบริษัทรักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัด มีประสบการณ์ มีความเชียวชาญในงานรักษาความปลอดภัย ลูกค้าเชื่อมั่นและเชื่อใจ หากท่านต้องการบริษัทรักษาความปลอดภัย(บริษัท รปภ) สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียด ยินดีให้คำปรึกษา โทร 086 392 6979

รปภ.com © 2014 - 2025 All rights reserved.

รปภ, บริษัท รปภ, บริษัทรักษาความปลอดภัย, บริษัทรปภ, ทีมรปภ, ทีมงานรปภ, งานรักษาความปลอดภัย


เว็บสำเร็จรูป
×