รับสมัครงานรปภ

      การคัดสรร พนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ) เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เขามาเกี่ยวข้องทำให้บริษัท ฯ ต้องเข้มงวดในการคัดสรร พนักงานคือ

1. พนักงานชาย/หญิง ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 18- 55 ปี สูง155 cm ขึ้นไป อัตราค่าจ้างมีใบอนุญาต 530 บาท/วัน

2. ต้องมีวุฒิการศึกษาม.3 หรือ การศึกษาภาคบังคับตามที่กม. กำหนด

3. ต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม ไม่ต้องโทษหรือคดีร้ายแรงหรืออยู่ในเกณฑ์ห้ามไว้ ตามที่กรมตำรวจกำหนดทุกคน

4. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ และรักงานรักษาความปลอดภัย

5. ต้องผ่านการอบรมรปภ. ตามกม. กำหนด 40 ชั่วโมงหรือ4วัน และมีใบอนุญาต ธภ.7

6. ต้องได้รับการตรวจด้านปัสสวะและไม่มีสารเสพติดใดๆ


   สวัสดิการ

1. เข้าประกันสังคม

2. มีเงินสดเบิกเมื่อเริ่มงาน 150 - 200บาท/วัน

3. ที่พักฟรี

4. ผ่านทดลองงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับค่าจ้าง

5. มีเงินสดเบิกฉุกเฉิน 2,500 -3,500/รอบการจ่าย

6. มีเงินเบี้ยขยัน ถ้าไม่ขาดลามาสายหรือตามระเบียนที่กำหนด

7. ทำงานครบปี มีเงินเบิกฉุกเฉิน 5,000 บาท/ครั้งรปภ.com © 2014 - 2025 All rights reserved.

รปภ, บริษัท รปภ, บริษัทรักษาความปลอดภัย, บริษัทรปภ, ทีมรปภ, ทีมงานรปภ, งานรักษาความปลอดภัย


เว็บสำเร็จรูป
×